Кутман таң I

АГАРТУУ- бул анын өзүнүн күнөөсү боюнча болгон адамдын жашы жетпеген абалдан чыгуусу. Жашы жетпегендик – бул кимдир бирөө тарабынан жетекчиликсиз өзүнүн акыл-эсин пайдаланууга жөндөмсүздүгү. Жашы жетпегендик кимдир бирөө тарабынан аларды жетекчилике албаса чечкиндүүлүктүн жана кайраттуулуктун жетишсиздигинен өзүнүн күнөөсү менен акыл-эси жетишпеген себепке ээ болот. Ошондуктан агартуунун девизи мындай – өзүңдүн акылыңды пайдалана билүү үчүн кайраттуулукка ээ бол!