Чоробек Сааданбек. Биз кимбиз?

БААЛУУЛУКТАР –
ӨНҮГҮҮ РЕСУРСТАРЫ
 Кыргыз улусунун Идеясын жаратуу, Миссиясын аныктоо
 Азыркы кыргыздар биз кимбиз?
 Биздин жашоодо умтулган ЧОҢ ИДЕЯБЫЗ ЭМНЕ?
 Эркиндик – негизи ресурс
 Жаңыны эскиге жуурулуштура билүү (Жапондордун тажрыйбасы)
 Маалымат, билим, илимди – ачык өнүктүрүү