Д. Шаматов, Активдүү жаран өнүгүүнүн негизи

«Активдүү жаран – өнүгүүнүн негизи» темасында кызыктуу интерактив уюштурурууда.