Роза Айтматова, “Тарыхтын актай барактары”

Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы Роза Айтматова.