Кыргызстандагы калыстык мамилелер жана тажрыйбалар

Сунушталган жыйнакта «Кыргызстандагыкалыстык: мамилелер жана тажрыйбалар» жаатында өткөрүлгөн тегерек столдун жыйынтыктарын камтыган аналитикалык макалалар жана 2011-жылы Ош жана Жалалабат облустарынын Ош жана Жалалабат шаарларында«Полис Азия» Борбору тарабынан өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн материалдары камтылган. Изилдөөлөр ЮНЕСКОнун колдоосу менен өткөрүлгөн. Жыйнак, эксперттик жана академиялык коомго, мамлекеттик жана муниципалитет кызматкерлерине, бейөкмөт уюмдарынын жана укук коргоо түзүлүштөрүнүн кызматчыларына арналган.