Биз Эркиндикке кантип бараткандыгыбыз тууралуу китеп

Бул китеп – биз эркиндикке кантип бараткандыгыбыз тууралуу. Ал Кыргызстандын тарыхын баалоого, билүүгө жана эстеп турууга чакырат. Китепте, Кыргызстандагы жарандык жигердүүлүктүн, аракеттердин жана катышуунун ар кыл мисалдары жөнүндөгү макалалар топтолгон. Бул китеп аракеттердин жана добуштардын ар кыл палитрасындагы, биздин коомдогу жарандык жигердүүлүк жана анын Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы жөнүндө кантип ой жүгүртүү керек экендигин баяндайт. Китептин авторлору – Кыргызстандагы жарандык кыймылдын жигердүү катышуучулары.